Languages

Obavijest o ispitnim terminima

 

Kolegij

 

Nositelji

 

Datum ispita

 

Odnosi s javnošću i novi mediji        

dr.sc. Marija Putica, izv. prof.

12. 10. 2016. u 12.00

Upravljanje odnosima s javnošću 

dr. sc.  Zoran Tomić, red. prof.   

 12. 10. 2016. u 15.00

 

Interpersonalna komunikacija                       

dr. sc. Iko Skoko, izv. prof.   

Marijan Primorac, asistent

21. 10. 2016. u 14.00

 

Uvod u medije

dr. sc. Ilija Musa, doc.

19. 10. 2016. u 14.00

 

 

Etika u odnosima s javnošću

dr. sc. Slavica Juka, red. prof.

11. 10. 2016. u 13.00

Uvod u znanstveno istraživački rad

 dr. sc. Ivica Musić, izv. prof.

 

10. 10. 016. u 14 sati

Tehnike odnosa s javnošću

dr. sc. Ilija Musa, doc.

Marijan Primorac, asistent

19. 10. 2016. u 14.00

 

Sportski odnosi s javnošću

dr. sc.  Zoran Tomić, red. prof.   

12. 10. 2016. u 15.0

Korporativno komuniciranje  

dr. sc. Nino Ćorić, doc.

17. 10. 2016. u 10.00

Planiranje u odnosima s javnošću

dr. sc. Nino Ćorić, doc.

17. 10. 2016. u 10.00

Istraživačke metode u odnosima s javnošću

dr. sc. Irena Musa, doc.  18. 10. 2016. u 12.00

Menadžment u odnosima s javnošću

dr. sc. Zdenko Klepić, red. prof.  13. 10. 2016. u 17.00