Languages

Obavijest o predavanju iz kolegija Korporativno komuniciranje i Planiranje u odnosima s javnošću

Doc. dr. sc. Nino Ćorić održat će predavanje iz kolegija Korporativno komuniciranje u

petak, 27. svibnja 2016. od 16 do 20 sati (učionica br. 24) i

u subotu, 28. svibnja 2016. od 9 do 13 sati (učionica br. 24).

iz kolegija Planiranje u odnosima s javnošću

u petak, 3. lipnja 2016. od 16 do 20 sati (učionica br. 30)

u subotu, 4. lipnja 2016. od 9 do 13 sati (učionica br. 30).