Languages

Obavijest o predavanju iz kolegija Menadžment u odnosima s javnošću

Predavanja iz kolegija Menadžment u odnosima s javnošću bit će u

petak, 18. prosinca 2015. od 16 do 20 sati (učionica 30) i 

u subotu 19. prosinca od 9 do 13 sati (učionica 30).