Languages

Obavijest o upisu na poslijediplomski specijalistički studij Odnosi s javnošću

Upis pristupnika u I. semester poslijediplomskog specijalističkog studija Odnosi s javnošću u akademskoj 2014./2015. godini provodit će se od 10. ožujka 2015. do 20. ožujka 2015.  svakim radnim danom u vremenu od 10 do 13 sati u Pravnoj službi Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Školarina studija iznosi 1.500,00 KM za jedan semestar za ak. god. 2014/2015. i može se uplatiti u cijelosti ili  u dvije rate na sljedeći način:

-   1. rata 750,00 KM do upisa u semestar

-   2. rata 750,00 KM do ovjere semestra

 

Za upis je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju: 

·     novi indeks studija, upisni i matični list (upisni komplet preuzima se u fotokopirnici Fakulteta, a iznosi 30,00 KM)

·     dvije iste fotografije,

·     priznanicu o uplaćenoj školarini

 

Uplatu školarine i upisnoga materijala možete izvršiti u pošti ili banci, općom uplatnicom, na žiro račun Fakulteta broj: 1610200041190081 Raiffeisen bank d.d. Mostar.

 

 

 Želimo Vam mnogo uspjeha u Vašem daljnjem obrazovanju tijekom Poslijediplomskog specijalističkog  studija Odnosi s javnošću.