Popis zajedničkih obveznih i izbornih (C) kolegija za 2017./18.

Popis obveznih zajedničkih kolegija (za studijske programe nastavničkog smjera) i izbornih zajedničkih kolegija - C kolegija (za sve studijske programe) objavljen je u rubrici Zajednički kolegiji- Popis zajedničkih kolegija kao i na oglasnoj ploči za Zajedničke kolegije (pored amfiteatra A. B. Šimić).

Smjernice i način izbora C kolegija studenti mogu pronaći u rubrici Zajednički kolegiji - O zajedničkim kolegijima.

Liste na vratima ureda nositelja kolegija su postavljene.

Studenti su obvezni izabrati izborne C kolegije do 13. listopada.

 

 

STUDIJSKE GRUPE