Languages

Imenik

Slika Titula Ime i prezime Email Broj ureda Studijska grupa Konzultacije
izv. prof. dr. sc. Marija Musa marija.musa@ff.sum.ba 1-3 Hrvatski jezik i književnost po dogovoru
Doc. dr. sc. Marija Musa marija.musa@ff.sum.ba 1-3 Politologija Petkom u 10 sati
doc. dr. sc. Marija Vasilj marija.vasilj@ff.sum.ba 51 Hrvatski jezik i književnost ponedjeljak, 11 h petak, 10 h
asist. Marija Vukoja marijavukoja55@gmail.com 1-3 Politologija Nakon nastave
v. asist. Marijan Primorac marijan.primorac@ff.sum.ba 53 Politologija -
asistent Marijan Tustonja marijan.tustonja@ff.sum.ba 53 Socijalni rad Prema prethodnoj najavi na e-mail adresu.
Prof. dr. sc. Marijana Sivrić marijana.sivric@ff.sum.ba 38 Engleski jezik i književnost Utorak i četvrtak od 10:00 do 11:00
v. asist. Marin Ivanović marin.ivanovic@sum.ba 43 Povijest umjetnosti Prema dogovoru.
prof. dr. sc. Marina Beus marina.beus@ff.sum.ba 41 Povijest utorkom u 12:30 u uredu 41
izv. prof. Marina Kljajo-Radić marina.kljajoradic@ff.sum.ba 316 Hrvatski jezik i književnost prema dogovoru

Pages