Languages

prof. dr. sc. Mate Buntić

Email: mate.buntic@ff.sum.ba

Ured: 7

Konzultacije: Srijedom od 8,30-9,30 sati, ured br. 7.

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Biografija

Prof. dr. sc. Mate Buntić, rođen je 25. ožujka 1978. u Tomislavgradu. Osnovnu školu završio je u „Osnovnoj školi Ivana Mažuranića“ u Kongori. Srednjoškolsko obrazovanje stjecao je u Klasičnoj gimnaziji u Sinju i Općoj gimnaziji u Ljubuškom. Diplomirao je 2003. g. na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Na istome Fakultetu je magistrirao godine 2009. Doktorirao je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2012. s temom: „Određuje li narav bića narav spoznaje – Problem jednog i mnoštva, znanja i mnijenja u Platona, Aristotela i Plotina“. Uže područje specijalnosti su mu epistemologija, ontologija i antička filozofija.

Od godine 2003. djelatnik je Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, odjel za filozofiju, gdje izvodi sljedeće kolegije: Antička filozofija, Filozofija spoznaje, Metafizika, Kozmologija, Izabrana pitanja iz Plotinovih Eneada.  Uz nastavnu bavi se i znanstvenom djelatnošću. Autor je više znanstvenih članaka te suautor jednog udžbenika. Do sada je aktivno sudjelovao na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Osim u akademskim krugovima aktivno sudjeluje i u nevladinu sektoru. Idejni je začetnik i voditelj nekoliko projekata iz područja zaštite i uzgoja divljači, zaštite okoliša te promicanja lovstva u gospodarske i turističke svrhe duvanjskoga kraja. Izvršni je urednik časopisa Hum

Znanstvena i stručna djelatnost

Pročelnik Studija filozofije od listopada 2015. do listopada 2017.

Tajnik doktorskog studija „Jezici i kulture u kontaktu“ od 2006. do 2017. godine.

Prodekan za znanost od listopada 2017.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html