Languages

Imenik

Slika Titula Ime i prezime Email Broj ureda Studijska grupa Konzultacije
doc. dr. sc. Ljiljana Rajković rajkovicart@gmail.com 43 Povijest umjetnosti Prema dogovoru.
prof. dr. sc. Luciana Boban, izvanredna profesorica luciana.boban@ff.sum.ba 44 Latinski jezik i rimska književnost ponedjeljkom od 11:30 do 13:30
v. asist. Lucija Mandić lucija.mandic@ff.sum.ba 62 Informacijske znanosti Utorkom od 09:30 sati.
doc.dr. sc. Magdalena Ramljak magdalena.ramljak@ff.sum.ba 49 Njemački jezik i književnost srijeda 08:00 četvrtak 12:20
asist. Maja Ćužić cuzic.maja@gmail.com 1-3 Zajednički kolegiji ponedjeljak, 15.30 - 16.30 sati
V. asist. Maja Džolan maja.dzolan@ff.sum.ba 38 Engleski jezik i književnost utorak 11:15 do 12:15 i četvrtak 15:30 do 16:30
V.asist. Maja Džolan m.dzolan@hotmail.com - Psihologija Nakon predavanja
asist. Maja Mustapić mmustapi@yahoo.com 33 Logopedija Poslije predavanja
doc. dr. sc. Maja Nižić maja.nizic@ff.sum.ba 58 Socijalni rad Putem e-mail adrese.
v. asist. Maja Pandža Topić maja.pandza@ff.sum.ba 59 Psihologija srijeda, 11:00-12:00h

Pages