Languages

Imenik

Slika Titula Ime i prezime Email Broj ureda Studijska grupa Konzultacije
asistent Ivan Ćubela ivan.cubela@ff.sum.ba 56 Politologija Prema dogovoru
asist. Ivan Ćubela ivancubela4@gmail.com . Politologija -
izv. prof. dr. sc. Ivan Dunđer idundjer@ffzg.hr 62 Informacijske znanosti Konzultacije će se održati po dolasku gostujućeg profesora ili putem email-a.
v. asist. Ivan Kraljević ivan.kraljevic.ivan@gmail.com 56 Politologija Srijedom od 14:00 – 15:00 sati
prof. dr. Ivan Vasilj ivanvasilj@net.hr - Socijalni rad Konzultacije putem e-mail adrese.
v. asist. Ivan Vukadin ivanvukadin2@gmail.com - Politologija Četvrtkom 11:00 – 12:00 sati
izv. prof. dr. Ivana Grbavac ivana.grbavac@ff.sum.ba 38 Engleski jezik i književnost srijeda 14:00-15:00 i petak 10:00-11:10
v.asist. Ivana Lugonja lugonja.ivanaa@gmail.com - Politologija -
Doc.dr.sc. Ivana Macuka imorand@unizd.hr 59 Psihologija Nakon predavanja
mr. sc. Ivana Šimić Šantić ivameggy@gmail.com 33 Logopedija Poslije predavanja

Pages