Languages

doc. dr. sc. Ivana Škevin

Email: iskevin@unizd.hr

Ured: 2-3

Konzultacije: prije i nakon predavanja

Biografija

Ustanova zaposlenja:

Sveučilište u Zadru (Odjel za talijanistiku)

Znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje i datum posljednjega izbora:

docent, listopad 2014.

Područje i polje izbora u znanstveno ili umjetničko zvanje:

područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana romanistika

Životopis:

Obrazovanje:

Diplomirala je anglistiku i talijanistiku 2001. na Filozofskom fakultetu u Zadru. Doktorirala je iz područja romanske filologije i dijalektologije 2010. na Sveučilištu u Zadru. Docentirala je 2014. na istome sveučilištu. Od 2004. radi na Odjelu za talijanistiku Sveučilišta u Zadru.

Nastavna aktivnost:

Suradnica i izvoditeljica niza kolegija iz područja jezikoslovlja: Opća lingvistika, Jezici u kontaktu, Sociolingvistika, Talijanska morfosintaksa, Semantika, Terminologija.

Znanstvena aktivnost:

Od 2004.-2007. znanstvena novakinja na projektu prof. dr. sc. Živka Nižića Niccoló Tommaseo i periodika, 2007.- naa projektu Onomastica Adriatica prof. dr. sc. Vladimira Skračića. Izlagala je na više međunarodnih konferencija. Bavi se istraživanjima iz područja kontaktne lingvistike, dijalektologije i sociolingvistike. Posebno je zanimaju jezične promjene i nestajanje termina romanske (posebno mletačke) provenijencije iz hrvatskih-čakavskih varijeteta. Bavi se istraživanjima govora mladih i njihovom ulogom u jezičnim/dijalektalnim promjenama kao i utjecajem društvenih i gospodarskih varijabli na jezične/dijalektalne promjene. Većina njenih istraživanja i radova, osim uz romanske (mletačke) utjecaje, vezana su upravo uz temu koineizacije i dijalektalnog niveliranja hrvatskih-čakavskih varijeteta.

Ostale aktivnosti:

2010.-2011. članica, a od 2011-2015. predsjednica Povjerenstva za kvalitetu Odjela za talijanistiku.

Kompetencije za predmet:

Višegodišnje iskustvo u suradnji i samostalnom izvođenju nastave iz talijanističkih kolegija.  

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html