Languages

Imenik

Slika Titula Ime i prezime Email Broj ureda Studijska grupa Konzultacije
doc. dr. sc. Darija Glibić darija.glibic@ff.sum.ba 49 Njemački jezik i književnost srijeda 11:30 četvrtak 10:00
asist. Dario Jurica dario.jurica@ff.sum.ba 62 Informacijske znanosti Srijedom od 9:30h.
izv. prof. dr. sc. Dario Vujević dario.vujevic@gmail.com 40 Arheologija Nakon predavanja.
ELF David Forinash dbf26@nau.edu 38 Engleski jezik i književnost ponedjeljak i srijeda 13:15-14:15
izv. prof. dr. sc. Davorka Topić Stipić davorka.topicstipic@ff.sum.ba 53 Socijalni rad Ponedjeljak, 10 - 11h Utorak, 10 - 11h
V. asist. Denis Kuzmanović denis.kuzmanovic@ff.sum.ba 38 Engleski jezik i književnost utorak 09:15 - 10:15 i po dogovoru
Asist. Dijana Jurčić dijana.jurcich@gmail.com 38 Engleski jezik i književnost utorak 15:30 do 16:30 i petak 14:00 do 15:00
prof. dr. sc. Dijana Korać dijana.korac@ff.sum.ba 42 Povijest srijedom u 13,00 sati u učionici 22
doc. dr. sc. Dijana Pinjuh dijana.pinjuh@ff.sum.ba 2-8 Povijest Ponedjeljkom u 10:00. Preporučuje se kontaktiranje mailom u terminu i izvan termina konzultacija.
prof. dr.sc. Dijana Vican dvican@unizd.hr 44 Socijalni rad Konzultacije se održavaju po dolasku gostujućeg profesora

Pages