Languages

doc. dr. sc. Domagoj Galić

Email: domagoj.galic@ff.sum.ba

Ured: 57

Konzultacije: Po dogovoru.

Biografija

Ustanova zaposlenja
 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru
 
Biografija
 
Rođen 24. 9. 1987. godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Širokom Brijegu. Preddiplomski i diplomski studij politologije završio na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 2013. godine upisao doktorski studij „Jezici i kulture u kontaktu“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Završio ljetnu školu na Sveučilištu Radboud u Nijmegenu (Nizozemska) 2017. godine. 16. srpnja 2019. godine obranio doktorsku disertaciju te postao doktor znanosti. Surađuje na kolegijima Suvremena diplomacija, Povijest diplomacije, Integracijski dometi EU, Europska unija: Organizacija i sustavi te Vanjska i sigurnosna politika EU.  Od studenog 2019. godine obavlja funkciju tajnika studija politologije Filozofskog fakulteta u Mostaru. U zvanje docenta izabran 20 . svibnja 2020. godine. Aktivno sudjelovao na više znanstvenih i stručnih konferencija. Objavio osam znanstvenih radova. 
 
Područje znanstvenog interesa: međunarodni odnosi i diplomacija, utjecaj političkih elita na javno mnijenje, europske integracije te utjecaj EU na izgradnju institucija države.
Popis objavljenih radova
Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html