Languages

Asist. Dijana Jurčić

Email: dijana.jurcich@gmail.com

Ured: 38

Konzultacije: utorak 15:30 do 16:30 i petak 14:00 do 15:00

Biografija

Ustanova zaposlenja

 

Filozofski fakultet

Sveučilište u Mostaru

 

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

- Akademske godine 2008./09. upisala sam Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, smjer Engleski jezik i književnost - Latinski jezik i rimska književnost. Zvanje prvostupnika engleskog jezika i književnosti i latinskog jezika i rimske književnosti stekla sam  9. rujna 2011. godine obranivši završni rad pod naslovom „Motiv prerušavanja u Shakespearovim djelima.” Iste godine upisala sam diplomski studij engleskog  jezika i književnosti i latinskog jezika i rimske književnosti.

- Akademske godine 2011./12 nagrađena sam Dekanovom nagradom za postignuti uspjeh.

- Zvanje magistre engleskog jezika i književnosti i latinskog jezika i rimske književnosti stekla sam 15. srpnja 2013. godine obranivši diplomski rad pod naslovom „Razlike u političkom diskursu između muškaraca i žena.“

- Akademske godine 2015./16. upisala sam poslijediplomski doktorski studij Jezici i kulture u kontaktu, smjer anglistika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

Znanstvena i stručna djelatnost

-Sudjelovanje na prvoj studentskoj konferenciji u Mostaru u organizaciji Američke ambasade u Sarajevu 2011. godine s radom „ Američki nacionalni identitet i etnički identiteti u Bosni i Hercegovini“,
- Sudjelovanje na drugoj studentskoj konferenciji u Mostaru 2012. godine s radom „Društveni kontekst jezika udvaranja u Bosni i Hercegovini.“

-Sudjelovanje na Drugoj studentskoj lingvističkoj konferenciji u organizaciji Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2013. godine s radom „ Jezik udvaranja kroz generacije.“

- Sudjelovanje u projektu „Neue slawistische Horizonte“ Sveučilišta u Grazu 2013. godine s radom „ Kulturni stereotipi u međuetničkoj komunikaciji u Mostaru.“

- Sudjelovanje na Četvrtoj međunarodnoj lingvističkoj konferenciji na Sveučilištu Burch u Sarajevu u svibnju 2014. s radom u koautorstvu s prof.dr.sc.Marijanom Sivrić naziva „Gender differences in Political Discourse.“

- Sudjelovanje na znanstvenoj konferenciji Sveučilišta u Grazu u sklopu projekta „Andrić Initiative“ u rujnu 2014.  s radom naziva „Rodni diskurs u djelu Prokleta avlija.“

-Sudjelovanje na Petoj međunarodnoj lingvističkoj konferenciji na Sveučilištu Burch u Sarajevu u svibnju 2015. s radom naziva ”Gender Differences in Storytelling.”

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html