Languages

Imenik

Slika Titula Ime i prezime Email Broj ureda Studijska grupa Konzultacije
v. asist. Barbara Martinović barbara.martinovic@ff.sum.ba 43 Povijest umjetnosti Prema dogovoru.
Doc. dr. sc. Biljana Oklopčić biljana.oklopcic@gmail.com 38 Engleski jezik i književnost Konzultacije se održavaju po dolasku gostujućeg profesora
Doc. dr. sc. Boris Berić boris.beric@bj.t-com.hr 38 Engleski jezik i književnost Konzultacije se održavaju po dolasku gostujućeg profesora
prof. dr. sc. Božo Goluža bozo.goluza@ff.sum.ba 42 Povijest utorkom u 11,00 u učionici 22
suradnik Dajana Cerovac dajanamikulic1@gmail.com 58 Socijalni rad Srijeda, 11h.
Prof. dr. sc. Damir Boras dboras@unizg.hr 62 Informacijske znanosti Konzultacije će se održati po dolasku gostujućeg profesora ili putem email-a.
dr.sc. Damir Mišetić, doc. damir.misetic@ff.sum.ba 2-3 Talijanski jezik i književnost Utorkom u 13.00 sati
doc. dr. sc. Damir Vasilj damir.vasilj@ff.sum.ba 53 Odnosi s javnošću Putem najave na e-mail adresu.
izv. prof. dr. sc. Damir Zorić damir.zoric@agram-eeig.eu 43 Povijest umjetnosti Prema dogovoru.
Prof. dr. sc. Damirka Mihaljević damirka.mihaljevic@ff.sum.ba 57 Politologija Utorkom 13:15 – 14:00 sati, i po dogovoru

Pages