Languages

izv. prof. dr. sc. Damir Zorić

Email: damir.zoric@agram-eeig.eu

Ured: 43

Konzultacije: Prema dogovoru.

Biografija

Rođen 1. siječnja 1960. godine u   

Grudama. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu gdje i živi. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao etnologiju te povijest. Na istom fakultetu magistrirao temom Tradicijski oblici seoskih grobova i nadgrobnih spomenika na području Jugoslavije, te doktorirao tezom Etnologijska istraživanja isusovačkog misionara Ferdinanda Konšćaka (1703.-1759.) u Donjoj Kaliforniji.

Nakon jednogodišnjeg rada u zagrebačkom Etnografskom muzeju, 1986. godine zapošljava se u Etnološkom zavod na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ondje, kao znanstveni novak, asistent i znanstveni asistent, ostaje do 1991.  Od 1991. do 2001. na različitim je dužnostima u Vladi RH i Hrvatskom saboru (glavni tajnik, zamjenik predstojnika i predstojnik Ureda Vlade za prognanike i izbjeglice, zastupnik i potpredsjednik Županijskog doma, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, veleposlanik u Sarajevu itd.). Od 2002. djeluje u privatnim osiguravajućim društvima kao član ili predsjednik uprave. Od 2009. do 2017. predsjednik je uprave Euroherc osiguranja d.d. Zagreb te predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje i član Upravnog odbora SORS Sarajevo. U Hrvatskoj udruzi poslodavaca član je Izvršnog odbora i predsjednik je Udruge financijskog poslovanja HUP-a a od 2020. do 2022. glavni ke director Hrvatske udruge poslodavaca.

 

 

Znanstvena i stručna djelatnost

- Suosnivač je (1989.) znanstvenoga časopisa Studia Ethnologica (Croatica) kojoj je do danas član Uređivačkog odbora.

- Od 2003. gospodarski je tajnik i član je Predsjedništva Matice hrvatske u Zagrebu, kojoj je od 2021. podpredsjednik

- Na Odjelu za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilištu u Zadru, kao gostujući nastavnik od 2007. do 2010. godine predavao je kolegij Etnografije hrvatskih misionara.

- odlukom Senata Sveučilišta u Mostaru izabran je2016, u nastavno zvanje docent a 2022. u zvanje izvanredni professor. Predaje na Filozofskom i Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti etnološke predmete relevantne s poviješću umjetnosti te s djelatnosti turizma. Glavni je urednik

Hrvatskog časopisa za osiguranje.

Popis objavljenih radova

Autor je niza znanstvenih i stručnih radova i triju samostalnih knjiga:

 

1.D. ZorićMisionar i kulture drugih, etnologijska istraživanja Ferdinanda Konšćaka u Donjoj Kaliforniji, Zagreb – Sarajevo 2000., drugo, dop. izdanje

D. ZorićFerdinand Konšćak, misionar i istraživač,  Zagreb 2002. 

 

2. D. Zorić, Etnografije hrvatskih misionara, Zagreb 2011.

 

D. Zorić, Silva rerum, bilješke o ishodištima pučkih tradicija, Sarajevo – Zagreb,2020.