Dr.sc. Damir Zorić

Email: damir.zoric@euroherc.hr

Ured: 43

Konzultacije: Nakon predavanja.

Biografija

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

 

Rođen je 1. siječnja 1960. godine u Grudama, BiH. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu gdje i živi. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao etnologiju te povijest. Na istom fakultetu je magistrirao temom Tradicijski oblici seoskih grobova i nadgrobnih spomenika na području Jugoslavije. Na istom fakultetu je i doktorirao tezom Etnologijska istraživanja isusovačkog misionara Ferdinanda Konšćaka (1703.-1759.) u Donjoj Kaliforniji.

Nakon jednogodišnjeg rada u zagrebačkom Etnografskom muzeju, zapošljava 1986. godine se u Centru za etnološku kartografiju (danas Etnološki zavod) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ondje, kao znanstveni novak, asistent i znanstveni asistent, uz godinu dana vojnog roka, ostaje do 1991. godine. Od 1991. do 2001. Godine na različitim je dužnostima u Vladi RH i Hrvatskom saboru (glavni tajnik, zamjenik predstojnika i predstojnik Ureda Vlade za prognanike i izbjeglice, zastupnik i potpredsjednik Županijskog doma, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, veleposlanik u Sarajevu itd.). Od 2002. godine djeluje u privatnim osiguravajućim društvima kao član ili predsjednik uprave. Od 2009. do 2017. predsjednik je uprave Euroherc osiguranja d.d. Zagreb te predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje i član Upravnog odbora SORS Sarajevo. U Hrvatskoj udruzi poslodavaca član je Izvršnog odbora i predsjednik je Udruge financijskog poslovanja HUP-a.

 

Znanstvena i stručna djelatnost

- Suosnivač je (1989.) znanstvenoga časopisa Studia Ethnologica (Croatica) kojoj je do danas član Uređivačkog odbora.

- Od 2003. gospodarski je tajnik i član je Predsjedništva Matice hrvatske u Zagrebu.

-  S predavanjem gostovao (2002.) na Harriman Institute Columbia University u New Yorku.

- Na Odjelu za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilištu u Zadru, kao gostujući nastavnik od 2007. do 2010. godine predavao je kolegij Etnografije hrvatskih misionara.

- Izabran je u nastavno zvanje docent odlukom Sveučilišta u Mostaru, gdje studentima Filozofskog fakulteta i Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti predaje Uvod u etnologiju i folkloristiku.

Popis objavljenih radova

Autor je niza znanstvenih i stručnih radova i dvaju samostalnih knjiga (D. Zorić, Misionar i kulture drugih, etnologijska istraživanja Ferdinanda Konšćaka u Donjoj Kaliforniji, Zagreb – Sarajevo 2000. koja je u drugom, dopunjenom i proširenom izdanju izišla pod naslovom D. Zorić, Ferdinand Konšćak, misionar i istraživač,  Zagreb 2002.  i D. Zorić, Etnografije hrvatskih misionara, Zagreb 2011.).

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html