Languages

Imenik

Slika Titula Ime i prezime Email Broj ureda Studijska grupa Konzultacije
doc. dr. sc. Domagoj Galić domagoj.galic@ff.sum.ba 57 Politologija Petkom od 14:00 - 15:00 sati
prof. dr. Dragan Babić dragan.babic@tel.net.ba - Socijalni rad Putem najave na e-mail adresu. Mjesto konzultacija je Klinika za psihijatriju Mostar (odjel C).
Doc. dr. sc. Dražen Barbarić drazen.barbaric@ff.sum.ba 57 Politologija Petkom 10:00 – 11:00 sati
izv. prof. dr. sc. Dražen Domijan ddomijan@ffri.hr 60 Psihologija Konzultacije će se održati po dolasku gostujućeg profesora ili putem email-a.
prof. dr. sc. Dražen Maršić drazen.marsic66@gmail.com 40 Arheologija Nakon predavanja.
red. prof. Draženka Blaži blazidr@gmail.com 33 Logopedija Prilikom dolaska
izv. prof. dr. sc. Dženana Husremović dzenana.husremovic@gmail.com 60 Psihologija Konzultacije će se održati po dolasku gostujućeg profesora ili putem email-a.
doc. dr. sc. Edita Vučić edita.vucic@fpmoz.sum.ba 40 Arheologija Nakon predavanja.
izv. prof. Emica Farago emica.farago@gmail.com 33 Logopedija Prilikom dolaska
v. asist. Giuseppe Barbuscia g.barbuscia@gmail.com 2-3 Talijanski jezik i književnost četvrtkom 14.30-15.30

Pages