Languages

Imenik

Slika Titula Ime i prezime Email Broj ureda Studijska grupa Konzultacije
asist. Anita Glibić ani.bosnjak@gmail.com 54 Politologija -
doc. dr. sc. Anita Ruso Brečić anita.ruso@ff.sum.ba 43 Povijest umjetnosti Prema dogovoru
prof. dr.sc. Anita Zovko anita.zovko@ffri.hr 44 Zajednički kolegiji Konzultacije se održavaju po dolasku gostujućeg profesora
doc. dr. Ante Komadina caritas-mostar@tel.net.ba - Socijalni rad Putem najave na e-mail adresu.
prof. dr. sc. Ante Uglešić auglesic@unizd.hr 40 Arheologija Nakon predavanja.
asist. Antonija Čuljak antonija.scr@gmail.com 58 Socijalni rad Utorak od 15 do 16h.
prof. dr. sc. Antun Lučić antun.lucic@ff.sum.ba 52 Hrvatski jezik i književnost utorak, 16:30 - 17 h / prema dogovoru
asist. Anđelka Oreč andelka.orec@gmail.com 53 Socijalni rad Utorak od 11 do 12h.
Doc. dr. sc. Anđelka Raguž andelka.raguz@ff.sum.ba 38 Engleski jezik i književnost utorak i srijeda 14:00-15:00
doc. dr. sc. Arta Dodaj artadodaj@gmail.com 60 Psihologija nakon predavanja

Pages