Languages

Doc. dr. sc. Boris Berić

Email: boris.beric@bj.t-com.hr

Ured: 38

Konzultacije: Konzultacije se održavaju po dolasku gostujućeg profesora

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Biografija

1984. Magisterij, Moderna engleska književnost, Reading University, UK

1985.-1990. Asistent, Washington State University, područje engleska    književnost

1990. Doktorat, Engleska književnost, Washington State University

1990.-1991. Blackburn Fellowship, Predavač, Washington State University, područje engleska književnost

1992.-2004. Predavač na Sveučilištu u Osijeku, područje engleska književnost

2004.- Docent na Sveučilištu u Osijeku, područje engleska književnost

Znanstvena i stručna djelatnost

Renesansna i srednjevjekovna engleska književnost, ikonografija, John Milton, virtualna stvarnost

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html