Languages

prof. dr. sc. Božo Goluža

Email: bozo.goluza@ff.sum.ba

Ured: 42

Konzultacije: utorkom u 11,00 u učionici 22

Biografija

Ustanova zaposlenja

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

 

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

Rođen je 1958. godine u mjestu Pješivac, općina Stolac. Na Sveučilištu Gregorianum i na Papinskom istočnom institutu u Rimu 1990. godine upisuje poslijediplomski studij, gdje je i magistrirao 1993. godine s temom Društveno-religiozne prilike u prvoj Jugoslaviji, a 1994. godine na istom učilištu obranio je doktorsku radnju s naslovom Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini 1918.-1941. Od 1995. godine predavao je više kolegija na Studiju povijesti na Pedagoškom fakultetu u Mostaru (sada Filozofski fakultet), gdje je u zvanje docenta izabran 1997., u zvanje izvanrednog profesora 2000., u zvanje redovitog profesora 2004. te u redovitog profesora u trajnom zvanju 2009. godine.

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovanja na konferencijama:

- Međunarodni znanstveni skup Ruđer Bošković 300. obljetnica rođenja, Mostar, 11. studenoga 2011.

- Međunarodni znanstveni skup Povijesno nasljeđe hercega Stjepana Vukčića Kosače 550 godina od smrti (1466.-2016.), Mostar, 20. i 21. svibnja 2016.

- Međunarodni znanstveni skup Jubilej svetoga Vlaha - poticaj suvremenim znanstvenim promišljanjima, Dubrovnik, 21. i 22. listopada 2016.

Članstva u uredništvima časopisa:

- Glavni urednik Hercegovina - časopis za kulturno i povijesno naslijeđe,

- član uredništva Hum - časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Administrativne funkcije:

- pročelnik Studija povijesti 1996.-2015.,

- prodekan za nastavu 2008.-2012.,

- voditelj doktorskog studija 2014.-

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html