Languages

doc. dr. sc. Goran Mijočević

Email: goran.mijocevic@ff.sum.ba

Ured: 2-8

Konzultacije: četvrtkom u 11,00

Biografija

Ustanova zaposlenja

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

 

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

Rođen je 5. travnja 1985. u Kaknju. Pedagoški fakultet (danas Filozofski fakultet) Sveučilišta u Mostaru, smjer Povijest-Zemljopis upisao je 2004. i diplomirao 14. travnja 2009. godine na temu Stjepan Vukčić Kosača. Od akademske 2009./10. godine angažiran je kao asistent na Studiju povijesti. U zvanje višega asistenta izabran je 27. lipnja 2014.

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovanja na konferencijama:

- Treća godišnja konferencija Mladi znanstvenici - Znanost kao kultura neslaganja, Mostar, 15. travnja 2016.

Administrativne aktivnosti:

- tajnik Studija povijesti 2015.-

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html