Languages

Prof. dr. sc. Damirka Mihaljević

Email: damirka.mihaljevic@ff.sum.ba

Ured: 57

Konzultacije: Utorkom 13:00 – 14:00 sati, i po dogovoru

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet  Sveučilišta u Mostaru

Biografija

Damirka Mihaljević je doktorica znanosti, docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Na odjelu Politologije nositeljica je kolegija: Političke doktrine i ideologije, Ideološke i političke transformacije Jugoistoka Europe, Politička kultura, Politička socijalizacija i političko obrazovanje.

Znanstvena i stručna djelatnost

Doktorat iz  znanstvenog područja društvenih znanosti,  polje politologija, znanstvena grana komparativna politika obranila je 2012. godine na Sveučilištu u Mostaru. U zvanje docenta izabrana je 2013. godine.

Provela je znanstvena  empirijska istraživanje o ljudskim pravima u BiH (2010.) i  političkoj kulturi studenta na Sveučilištu u Mostaru (2015.). Kao gostujući predavač  u okviru programa Erasmus boravila je na Fakultetu političkih znanosti i sociologije na Sveučilištu u Granadi (2017.). Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html