Languages

doc. dr. sc. Dijana Pinjuh

Email: dijana.pinjuh@ff.sum.ba

Ured: 2-8

Konzultacije: ponedjeljkom u 9,45 sati

Biografija

Ustanova zaposlenja

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

 

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

Rođena u Mostaru gdje završava osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirala 2005. na Pedagoškom fakultetu (sada Filozofski) Sveučilišta u Mostaru, na studijskoj grupi povijest – zemljopis. Potom je upisala poslijediplomski doktorski studij Povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirala početkom srpnja 2013. s temom Vjerske prilike kod katolika u Hercegovini (od turskog osvajanja do konca 17. stoljeća). Od akademske 2009./10. godine angažirana je kao suradnica na Studiju povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru gdje je u zvanje asistentice birana 27. rujna 2012., a u zvanje docentice 14. ožujka 2014.

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovanja na konferencijama:

- Prvi međunarodni skup: First International Geographical Scientific Colloquium Mostar - Budapest - Zagreb - Hutovo Blato, BiH, 12.-14. IX. 2008. Podnesak: “Cultural and Historical monuments in Hutovo Blato and its surroundings included in the tourist attractions of National Park Hutovo".

- Sudjelovanje na IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. -Sloboda, Zagreb, Hrvatska, 1.-5. X. 2012. Podnesak: "Vjerska sloboda katolika pod turskim gospodstvom".

- Prvi međunarodni kongres "Kulturno-povijesna baština Ljubuškog", Ljubuški, 21.-22. III. 2014. Podnesak: "Ljubuški u turskom razdoblju s posebnim osvrtom na islamizaciju i  širenje islamske kulture".

- Znanstvena konferencija Identiteti - kulture – jezici na temu "Kulturna i identitetska raznolikost Bosne i Hercegovine - europske perspektive jednoga podijeljenog društva", Mostar, 4.-5. VI. 2014. Podnesak: "Sudar kultura u osmanskom kontekstu".

- Međunarodni znanstveni skup Past, Present, Future: Identity in Flux, Pula 28.-30. svibnja 2015., Podnesak: "Conversions to Islam in Bosnia and Herzegovina and Relations Between Converts and Their "Old" Families".

Članstva u uredništvima časopisa:

- Hercegovina - časopis za kulturno i povijesno naslijeđe

Administrativne funkcije:

- članica Odbora za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html