Languages

prof. dr. Dragan Babić

Email: dragan.babic@tel.net.ba

Ured: -

Konzultacije: Putem najave na e-mail adresu. Mjesto konzultacija je Klinika za psihijatriju Mostar (odjel C).

Biografija

Nema sadržaja.