Languages

prof. dr. sc. Dijana Korać

Email: dijana.korac@ff.sum.ba

Ured: 42

Konzultacije: srijedom u 13,00 sati u učionici 30

Biografija

Ustanova zaposlenja

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

 

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

Rođena je 1976. godine u Mostaru. Diplomirala je u studenom 1998. na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na studijskoj grupi povijest - zemljopis. Od 1999. do 2001. godine radi kao profesor povijesti i zemljopisa u Osnovnoj školi Čerin u Čerinu, Gimnaziji fra Dominika Mandića u Mostaru i Gimnaziji fra Dominika Mandića u Širokom Brijegu. Od listopada 2001. zaposlena je na Filozofskom fakultetu (ranije Pedagoški fakultet) Sveučilišta u Mostaru, kao asistentica na kolegijima Povijest BiH u srednjem vijeku, Hrvatska povijest srednjega vijeka i Svjetska povijest srednjega vijeka. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala je poslijediplomski studij Hrvatska povijest, smjer Hrvatska povijest u srednjem vijeku, gdje je i magistrirala 2. ožujka 2007. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Mostaru 8. svibnja 2010. godine s temom Društveno-religiozne prilike u Humu od sredine 14. do sredine 15. stoljeća. U zvanje docentice izabrana je 25. siječnja 2011., a u zvanje izv. prof. 2016. godine.

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovanja na konferencijama:

- Međunarodni znanstveni skup Hum i Hercegovina kroz povijest, Mostar, 5. i 6. studenoga 2009.

- Znanstveni simpozij Dr. fra Dominik Mandić, u prigodi 40. obljetnice smrti, Mostar - Široki Brijeg, 24. i 25. listopada 2013.

- Međunarodni znanstveni skup Povijesno nasljeđe hercega Stjepana Vukčića Kosače 550 godina od smrti (1466.-2016.), Mostar, 20. i 21. svibnja 2016.

Članstva u uredništvima časopisa:

- Hercegovina - časopis za kulturno i povijesno naslijeđe

Administrativne funkcije:

- tajnica Studija povijesti 2002.-2015.

- pročelnica Studija povijesti 2015.-

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html