Languages

prof. dr. sc. Ivica Petrović

Email: ivica.petrovic@ff.sum.ba

Ured: 49

Konzultacije: ponedjeljak 11:15 četvrtak 09:30

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Biografija (kratki opis kretanja u struci)

1996. - 2001.

Diplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti i Njemačkog jezika i književnosti (ravnopravni predmeti osmosemestralnog programa) na tadašnjem Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

2002.-2004. Poslijediplomski znanstveni studij Znanost o književnosti pri Sveučilištu u Zadru.

2008. Poslijediplomski doktorski studij Jezici i kulture u kontaktu pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

2010.

Asistent na predmetima Njemačka drama 20. st. i Njemačka proza 20. st. Doktorsku disertaciju pod mentorstvom prof. dr. J. Babića obranio u prosincu 2010. godine.

2012.

Izbor u znanstveno-nastavno docent za kolegije Njemačka drama 20. stoljeća i Njemačka proza 20. st.

Prosinac 2013. - listopad 2015. gostujući predavač na Filozofskom fakultetu u Tuzli.

Od 2015. gostujući predavač na Fakultetu strojarstva i računarstva u Mostaru.

Od 2016. gostujući predavač na Filozofskom fakultetu Istočno Sarajevo.

2016./2017. (zimski semestar), gostujući predavač na Filozofskom fakultetu u Zenici.

Znanstvena i stručna djelatnost

Sveučilište u Pardubicama (R. Češka), listopad 2011., simpozij na temu „Interkulturalna dimenzija u lingvističkom, povijesnom i kulturnom kontekstu“. Izlaganje na temu „Der Stardramatiker Kristo Šagor. Anpassung an populäre Jugendthemen mit einem Schuss Exzentrik“.

Gostujuće predavanje na seminaru za nastavnike njemačkog jezika na temu Prevođenje jezika struje i alati za prevođenje, u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar i Kulturnog centra Kralj Fahd Mostar, 15. siječnja 2013.

Sveučilište u Zadru (Hrvatska), rujan 2013., interdisciplinarni međunarodni znanstveni skup na temu „Europa? Kulturna povijest jedne ideje.“. Izlaganje na temu „Europadiskurs in der deutschen Essayistik des 20. Jahrhunderts“.

Međunaroda znanstvena konferencija Identiteti - kulture – jezici, 4.-5. lipnja 2014.,Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru.

Međunarodna konferencija u Beču u organizaciji Austrijske udruge za njemački kao strani jezik / drugi jezik (ÖDaF) na temu „Učenju na tragu“, 2015.

Mentorstvo na Međunarodnoj studentskoj konferenciji „Heinrich Heine, der Dicher der alten Asra“, Zenica, svibanj, 2016.

Od 2017. Član stručnog povjerenstva za predmete poslijediplomskih studija / Germanistika

Od 2016. Tajnik Odjela za njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Mostaru.

2011.-2013. Program obrazovanja za prevoditelje „Sprachmittler fördern“ u organizaciji Goethe instituta u Sarajevu

2012.  Dvotjedni istraživački boravak na Sveučilištu u Regensburgu

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru na:

http://is.sve-mo.ba/registar/app/index.html#/professors/professorsMain