Languages

izv. prof. dr. sc. Ivana Sivrić

Email: ivana.sivric@ff.sum.ba

Ured: 55

Konzultacije: Srijedom 11:00-12:00 sati

Biografija

 

 

 • U znanstveno- nastavno zvanje izvanredne profesorice izabrana 2022. godine.
 • U znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana 2016. godine.
 • Doktorsku disertaciju obranila 2016. godine na poslijediplomskom doktorskom studiju Jezici i kulture u kontaktu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
 • Diplomirala 2007. godine na Studiju novinarstva  Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
 • Aktivno se, u govoru i pismu, služi engleskim i talijanskim jezikom.

Znanstvena i sručna djelatnost

 

       Konferencije:

 

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim konferencijama s izlaganjem:

 

- Znanstvena konferencija Kultura komuniciranja, Mostar, 2011.

 - Međunarodni naučni skup, Crna Gora, 2012.

- Znanstvena konferencija Kultura komuniciranja, Mostar, 2013.

- Međunarodna znanstvena konferencija, Pedagogija obrazovanja i nastava, Mostar, 2013.

- Znanstvena konferencija Kultura komuniciranja, Mostar, 2014.

- Međunarodna znanstvena konferencija Identiteti- kulture-jezici, Mostar, 2015.

-  Konferencija mladih znanstvenika, Mostar, 2014.

-  Znanstvena stručna  konferencija, Partnerstvo u odgoju i obrazovanju, Osijek, 2015.

- Konferencija mladih znanstvenika, Znanost kao kultura neslaganja, Mostar, 2016.

- Međunarodna znanstvena konferencija Identiteti-kulture- jezici, Mostar, 2016.

- Međunarodna znanstvena konferencija Identiteti-kulture- jezici, Mostar, 2017.

- Međunarodna znanstvena konferencija  10. crnogorski Medijski dijalozi, Tivat, 2017.

- Međunarodna znanstveno-stručna konferencija PR Days Mostariensis, Mostar, 2019.

-  II. Međunarodna znanstvena konferencija Dijete u fokusu- multidisciplinarni pristup, Mostar, 2021.

- Međunarodna znanstvena konferencija Informacijska i medijska pismenost: Kraj digitalnog početka, Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u
Sarajevu, Sarajevo, 2021.

- Znanstveno-stručna konferencija Umjetna inteligencija u Bosni i Hercegovini, istraživanje, primjena i perspektive razvoja, Intera Tehnološki park i Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, Mostar, 2022.

 

 

         Knjige i priručnici:

 

 • Medijska (ne)pismenost u digitalno doba, 2021.
 • Smjernice o korištenju medija, informacijsko-komunikacijskih tehnologija i vremenu koje djeca provode pred ekranom, 2021.

 

 

Znanstveni i stručni projekti:

 

 • 2020-2021., Medijski odgoj djece: prevencija (e)nasilja, DMK i Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti (voditelj).
 • 2019-2022., Medijska i informacijska pismenost u funkciji razvoja kritičnog mišljenja i zagovaranja mladih, Dijalog za budućnost, UN i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (aktivni suradnik).
 • 2019-2022., Izgradnja povjerenja u medije u jugoistočnoj Europi i Turskoj- faza 2, UNESCO, Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, European Union (aktivni suradnik).
 • 2017-2018., Sigurnost djece na internetu: digitalne navike, odgoj i zaštita, DMK i Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti (voditelj). 
 • 2016., Media Management in Peace Support Operations (aktivni suradnik).

 

           Akademska razmjena - mobilnost:

 • Erasmus+ Higher Education: Staff Mobility for Training, akademska godina 2020/2021., Sveučilište u Granadi, Španjolska

Članstva:

 • Alumni klub Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Mostar
 • Savjetodavna grupa za razvoj strateških dokumenata, politika i praksi za unaprjeđenje medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini, Sarajevo
 • Društvo za medijsku kulturu, Mostar
 • The Western Balkans Alumni Association (WBAA), Bosna i Hercegovina

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html