Languages

prof. dr. sc. Ivica Musić

Email: ivica.music@ff.sum.ba

Ured: 46

Konzultacije: Po dogovoru

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Biografija

Rođen 1. rujna 1974. u Tomislavgradu. Osnovnu školu završio u Brišniku pokraj Tomislavgrada. Klasičnu gimnaziju pohađao u Visokom i Sinju gdje je u lipnju 1993. položio ispit zrelosti. Na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu diplomirao stekavši zvanje diplomiranoga profesora filozofije i religijske kulture. Na istom fakultetu završio poslijediplomski studij iz filozofije te magistrirao 2004. godine obranivši rad naslovljen Teizam Karla Jaspersa: Pronalazak transcendencije i dokidanje Boga u transcendenciji. Godine 2008. stekao akademski stupanj doktora znanosti obranivši na istoimenom fakultetu disertaciju naslovljenu Može li transcendentni Bog biti osoba: Stjepan Zimmermann u odnosu na Karla Jaspersa. Kao mlađi asistent na Studiju filozofije Pedagoškoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru počeo raditi početkom 2002. godine. U suradničko zvanje asistenta na novoosnovanom Filozofskom fakultetu u Mostaru izabran u svibnju 2005. 
Godine 2008. izabran u nastavno zvanje docenta, 2014. u zvanje izvanrednoga profesora, a 2021. u zvanje redovitoga profesora. Osim na Filozofskom, predaje i na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru te na Teološkom institutu u Mostaru.

 

Znanstvena i stručna djelatnost

 

Od 2013. do 2017. prodekan za nastavu na Filozofskom fakultetu. Od listopada 2017. do listopada 2022. dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Glavni urednik Mostariensije, časopisa za društvene i humanističke znanosti u izdanju Sveučilišta u Mostaru i suizdanju Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba. Član uredništva Huma, časopisa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Član uredništva Panoniana, časopisa za humanističke znanosti u izdanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Sudjelovao u organizaciji više znanstvenih skupova održanih na Sveučilištu u Mostaru i u Republici Hrvatskoj. Glavni urednik dvaju zbornika radova. Autor četiriju knjiga i suautor jedne. Autor više od trideset znanstvenih članaka. Recenzent desetak knjiga i više članaka za ugledne časopise i zbornike radova. Svojim prilozima sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Član Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske (AOOZH).   

 

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, https://pub.sum.ba/radovi?autor=30211012&naslov=&sastavnica&page=1