Languages

Doc. dr. sc. Ivona Čarapina Zovko

Email: ivona.carapinazovko@ff.sum.ba

Ured: 60

Konzultacije: Utorak, 12:00-13:00h

Biografija

 

Ustanova zaposlenja

 

Filozofski fakultet

Sveučilište u Mostaru

 

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

 

·    Poslijediplomski doktorski studij psihologije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu 

·    Diplomski studij psihologije, Sveučilištu u Mostaru, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, mag. psych. 

·         Preddiplomski studij psihologije, Sveučilištu u Mostaru, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, prvostupnik psihologije 

           Dekanova nagrada za postignuti uspjeh u ak.god.  2011. / 2012. (prosjek ocjena  5.0 )

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovala na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova:

 - 13th European Academy of Occupational Health Psychology Conference (Symposium Looking for a Job Despite Feeling Blue – Job Search and Mental Health among Unemployed People -oral presentation), 5-7th September, 2018, Lisbon, Portugal

Čarapina Zovko, I. i Maslić Seršić, D.  The Role of Personal Social Network Composition and Structure in Predicting Job Search Outcomes (usmena prezentacija)

 

- 5. Riječki dani eksperimentalne psihologije (REPSI), FilozofskI fakultet u Rijeci, 24. i 25. 09. 2018.

Lešić, M. i Čarapina Zovko I. Utjecaj različito emocionalno konotiranih riječi na pamćenje

- Međunarodna znanstvena konferencija Identiteti - Kulture - Jezici, 08.06.2018. Filozofski fakultet Mostar

Marijana Šuvak Martinović i Ivona Čarapina Zovko, Vrijednosti kod studenata-ima li mjesta optimizmu? (usmena prezentacija)

- 21. Dani psihologije, Zadar, 24.-26.05. 2018. Republika Hrvatska

Dijana Majić i Ivona Čarapina Zovko, Povezanost između stilova vožnje i pobuđenosti  kod profesionalnih vozača (poster prezentacija)

- Prvi međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 7-8. prosinca 2017. Zagreb, Republika Hrvatska

Marija Grabovac, Ivona Čarapina Zovko, Povezanost osobina ličnosti, korištenja facebooka i timskog rada (poster prezentacija)

-  1st Croatian Congress of Audiology with International Participation, 5-8. October, 2017. Dubrovnik, Croatia

Ivona Čarapina, Boris Jelavić, Irena Pehar, Tomislav Sušac, Josip Lesko, Miro Leventić, Importance of personality traits in predicting severity of perceived tinnitus handicap (poster presentation)

 - 1st Croatian Congress of Audiology with International Participation, 5-8. October, 2017. Dubrovnik, Croatia

Boris Jelavić, Ivona Čarapina, Irena Pehar, Tomislav Sušac, Josip Lesko, Miro Leventić, Development and psychometric properties of Croatian adaptation of Tinnitus Handicap Inventory (poster presentation)

 - 18th European Congress on Work and Organizational Psychology, May, 17th -20th,  2017. , Dublin, Ireland  

Čarapina, I., Maslić Seršić, D.  Gaining And Loosing Social Capital During Transition From College To Work: One-Year Follow-Up Of  (Un)Employed Graduates (Symposium on  Psychological Aspects Of Job Loss And Unemployment – Revisiting The Latent Benefits Of  Work– oral presentation / usmena prezentacija)  

- 23. Dani  Ramira i Zorana Bujasa, 06.-08.04.2017., Filozofski fakultet Zagreb, Republika Hrvatska

Šuvak Martinović, M. Čarapina I., Akademska prokrastinacija i sagorijevanje kod studenata (poster prezentacija)

- 23. Dani  Ramira i Zorana Bujasa, 06.-08.04.2017., Filozofski fakultet Zagreb, Republika Hrvatska

Čarapina, I., Maslić Seršić, D. Stjecanje i gubitak socijalnog kapitala tijekom tranzicije iz obrazovnog sustava na tržište rada: jednogodišnje praćenje (ne) zaposlenih diplomanata (Simpozij Razvoj karijere mladih– usmena prezentacija)

- V.  Kongres psihologa BiH s međunarodnim učešćem Sarajevo 02.- 04.03. 2017., Bosna i Hercegovina

Brešić, I., Čarapina I.,  Utjecaj vrste glazbe na pamćenje reklama (poster prezentacija)

 

 - 3. Dani obrazovnih znanosti, Obrazovne promjene: izazovi i očekivanja, 20.-21. 10. 2016. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb,   Republika Hrvatska

Letina, S., Maslić Seršić, D.  i Čarapina, I.  Promjene u doživljaju  umreženosti  studenata, osobnost i uspjeh na studiju (usmena prezentacija)

 - 37th STAR Conference, 06.-08. 07. 2016., Zagreb, Republika Hrvatska

Čarapina, I., Maslić Seršić, D. Does social capital predict successful job search? A longitudinal study of the individual experiences during transition from college to work. (Symposium on Psychological Dimensions of Economic Precarity –oral presentation)

- 20. Dani psihologije, 29.-31. svibanj 2016. Zadar, Republika Hrvatska

 Ševo, J. ,Čarapina I., Vučina T., Odnos između podrške i sagorijevanja kod studenata (poster prezentacija)

  - 4. sarajevski dani psihologije, 25.-26. 04. 2016. Sarajevo,  Bosna i Hercegovina

Čarapina I., Aljić, D., Kožul, A., Matuško K., Ostojić, A., Perković, R. Validacija skale profesionalnih interesa u psihologiji (poster prezentacija)

  - 3.konferencija ,,Mladi znanstvenici-znanost kao kultura neslaganja'', 15.04. 2016. Filozofski fakultet Mostar, Bosna i Hercegovina

Čarapina, I., Dodaj, A., Šunjić, M., Sesar, K. Prezentacija pilot projekta studentskog mentorstva na studiju psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (usmena prezentacija)

 - IV. Kongres psihologa BiH s međunarodnim učešćem u Brčkom, 26.- 28.02.2015., Brčko, Bosna i Hercegovina

Čarapina I., Šunjić, M. Čuljak. A. Prokrastinacija nastavnika u visokom obrazovanju (usmena prezentacija)

-  2.konferencija ,,Mladi znanstvenici-znanost kao kultura neslaganja'', 26.03.  2015. Filozofski fakultet Mostar, Bosna i Hercegovina

Šunjić, M. Čarapina I., Čuljak. A. About elephant in the room: Varanje u akademskom kontekstu (usmena prezentacija)

-  22. Dani  Ramira i Zorana Bujasa, 16.-18.04.2015. Filozofski fakultet Zagreb, Republika Hrvatska

Šunjić, M. Čarapina I., Čuljak. A.  Odnos prokrastinacije i nekih aspekata subjektivne dobrobiti (poster prezentacija)

- 11th Alps-Adria Psychology Conference, 18.-20. September 2014, in Pécs, Hungary

Čarapina I., Marinović, A., Stanković N. Women are more religious than men; is this true? (poster presentation)

- Međunarodna znanstvena konferencija Identiteti-Kulture-Jezici; Kulturna jednakost i identitet Bosne i Hercegovine-Europske perspective jednog podijeljenog društva, 4.-5.06. 2014.Mostar, Bosna i Hercegovima

Barišić, M., Čarapina I., Razlike u stavovima prema europskim integracijama kod Hrvata u BiH s obzirom na dob (usmena prezentacija)

- 19. Dani psihologije, 29.-31. 05. 2014. Zadar, Republika Hrvatska

Čarapina I., Marinović, A., Stanković N. Neki sociodemografski korelati religioznosti (poster prezentacija)

- Treći sarajevski dani psihologije, 25.-26. 2014. Sarajevo,  Bosna i Hercegovina

Čarapina I., Promjene nekih subjektivnih parametara tijekom menstrualnog ciklusa (poster prezentacija)

- Savremeni trendovi u psihologiji, 11.- 13.10.2013. godine, Novi Sad, Republika Srbija

Čarapina I., Marinović, A., Stanković N. Validacija skale religioznosti (poster prezentacija)

- 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa, 11.–13.04. 2013. godine, Zagreb, Republika Hrvatska

Čarapina I., Marinović, A.,Šilić M. Gregov Lj. Profesionalni interesi učenika gimnazije u Mostaru

-  III. Kongres psihologa BiH s međunarodnim učešćem u Mostaru, 14.- 16.03.2013. Mostar, Bosna i Hercegovina

Čarapina I., Neke psihofiziološke reakcije na tjelesno opterećenje u predmenstrualnoj i folikularnoj fazi ciklusa (poster prezentacija)

-  2. sarajevski dani psihologije,  20.- 21.04.2012. godine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Čarapina I., Manenica I. Efekti faza menstrualnog ciklusa na efikasnost jutarnjih i večernjih tipova ispitanica u zadacima Fittsovog tappinga (usmena prezentacija)

-  II. Kongres psihologa BIH, Banja Luka,  24.- 26. 02. 2011. godine

Čarapina I., Šimić, N. Promjene rezidualnog mentalnog kapaciteta u funkciji promjena težine zadataka (poster prezentacija)

Sudjelovanje na projektima:

·         Suradnica na istraživačkom projektu pod pokroviteljstvom UNICEF-a u Bosni i Hercegovini ,,Evaluacija utjecaja pripremnog predškolskog programa u godini pred polazak u osnovnu školu” (od 2013. -2014.godine)

·         Suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu ,,Psihološka stanja osoba s tinitusom’’ (od 2016. -2017. godine) pod voditeljstvom doc.dr.sc. Borisa Jelavića

Znanstvena usavršavanja

Studijski boravak na Karl-Franzens-Universität Graz, Austria (Institut für Psychologie) od 03.-10.10.2016. (Erasmus + programme International Staff Mobility for Teaching)

Seminari i edukacije

Završen seminar iz Facijalne ekspresije emocija i detekcije laganja (veljača, 2012.)

Sudjelovanje na Europskoj radionici o traumatskom stresu (EWOTS), Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (prosinac, 2014.)

Sudjelovanje na seminaru za sveučilišne karijerne savjetnike (prosinac, 2016.) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 

Kick-off Meeting of the Western Balkans Alumni Association, Ohrid,  15-17 March 2018

 

Stručna djelatnost

Voditeljica karijernog savjetovališta za studente (Centar za studentsko savjetovalište Sveučilišta u Mostaru) čiji je cilj  pomoći studentima u planiranju i usmjeravanju karijere putem otvorenih predavanja i  interaktivnih radionica, suradnica u studentskom savjetovalištu

Održava / održavala je niz edukacija i radionica za nastavnike, pedagoge i psihologe na teme komunikacije u školi (OŠ Ivana Gundulića Mostar), nastavničkog stresa (World Hope International in Bosnia), profesionalne orijentacije i izbora zanimanja (Zavod za školstvo Mostar, Treća osnovna škola Brčko), psihologije laganja (Treća osnovna škola Brčko)

Održava / održavala radionice za studente s temama Simulacije selekcijskog intervjua (Euroguidance centar Hrvatska i Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Psihofestologija 2017) pisanje životopisa i motivacijskog pisma (Ekonomski fakultet Mostar 2017, ELSA Mostar 2017), procesi donošenja odluka (FRAMA Čitluk),  Mobbing na radnom mjestu- prevencija i uloga mladih (Mladi Sindikata trgovine BiH), Predstavljanje poslodavcu (Prvi sajam zapošljavanja za studente i diplomante tehničkih struka- JOBFAIR Mostar, 2018.), Moj životpis (Full spremni za posao, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru. svibanj, 2018)

 

Stručna usavršavanja

U edukaciji je iz kognitivno-bihevioralne psihoterapije (pohađa 2. stupanj)

Članstva

Članica Društva psihologa Bosne i Hercegovine

Članica Izvršnog odbora psihologa Bosne i Hercegovine, Podružnica Hercegovina

Članica European Association of Work and Organizational Psychology (Europske udruge psihologije rada i organizacijske psihologije EAWOP)

Član Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini

 

 

 

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html