Languages

izv. prof. dr. sc. Ivan Dunđer

Email: idundjer@ffzg.hr

Ured: 62

Konzultacije: Konzultacije će se održati po dolasku gostujućeg profesora ili putem email-a.

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Biografija (kratki opis kretanja u struci)

Doktorirao je u grani informacijskih sustava i informatologije s temom pod nazivom "Sustav za statističko strojno prevođenje i računalna adaptacija domene". Znanstveno-istraživački je angažiran na području računalne obrade prirodnog jezika, strojnog prevođenja i evaluacije, jezičnih i govornih tehnologija, upravljanja znanjem te modeliranja i razvoja baza podataka i informacijskih sustava.

 

Znanstvena i stručna djelatnost

Držao je predavanja i izlagao radove na brojnim međunarodnim konferencijama s međunarodnom recenzijom te se znanstveno i stručno usavršavao na seminarima, certificiranim programima edukacije, javnim tribinama, na konferencijama i radionicama u Hrvatskoj i inozemstvu. Dodijeljena mu je fakultetska nagrada za izvrsnost u studiju, osvojio je doktorsku stipendiju te je pobijedio na međunarodnom projektnom natječaju. Aktivno sudjeluje u radu znanstvenih i stručnih udruženja te se služi njemačkim, engleskim i francuskim jezikom.
Znanstveno-istraživački interesi:
  • strojno prevođenje i evaluacija
  • računalna obrada prirodnog jezika (NLP)
  • strojno učenje
  • jezične tehnologije i resursi
  • govorne tehnologije
  • obrada i upravljanje znanjem
  • modeliranje i razvoj baza podataka i informacijskih sustava

 

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html