Languages

doc. dr. sc. Ljiljana Rajković

Email: rajkovicart@gmail.com

Ured: 43

Konzultacije: Prema dogovoru.

Biografija

Ustanova zaposlenja

 

 Filozofski fakultet

Sveučilište u Mostaru

 

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

 Srednju školu primijenjenih umjetnosti, Pedagošku akademiju (likovni smjer) te Akademiju likovnih umjetnosti (slikarstvo) završila je u Sarajevu 1976. godine,  gdje je magistrirala 2005. godine s temom Kvant art. Uz dugogodišnji pedagoški rad, djelovala je i u Zavodu za školstvo Mostar pri kojem je sudjelovala u kreiranju  nastavnog plana i programa devetogodišnjeg osnovnoškolskog obrazovanja. Izlagala je na brojnim skupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Na studiju povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru radi od 2007. godine. Na istom fakultetu  obranila je 2012. godine doktorski rad iz područja povijesti umjetnosti na temu Integrare art. Doktorski rad je obranila pod mentorstvom prof.dr.sc. Igora Fiskovića i komentorstvom prof.dr.sc. Antuna Karamana i prof.dr.sc. Zorana Primorca.

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovanje na  konferencijama:

- 2012. Međunarodni simpozij - ALU Sarajevo  -„Umjetnička scena i edukacija - novi izazovi i pitanja“

(izlaganje na temu Identificiranje novog mišljenja između umjetničkih i znanstvenih disciplina)

- 2013. Međunarodni simpozij u Klanjecu „Problem spomenika danas“ Galerija Antuna Augustinčića

(izlaganje na temu Problem spomenika u Mostaru: izazovi postmoderne).

-  2014. Znanstvena konferencija u Mostaru „Identiteti – kulture - jezici“ ,  

(izlaganje na temu: Vizualni konstrukt identiteta grada Mostara - Čitanje razlika)

- 2014., Međunarodni kongres Humac “Kulturno-povijesna baština općine Ljubuški”

(izlaganje na temu  „Franjevački samostan na Humcu - sinergija muzeja i galerije",

- 2015. Znanstvena konferencija u Mostaru „Identiteti – kulture - jezici“

(izlaganje na temu: Apstraktan likovni jezik Nade Pivac)

   
Stručna djelatnost: Javna samostalna predstavljanja s likovnim radovima u posljednje 3 godine:

- Mostar,  2014.,  Integro art, galerija Aluminij

 - Sarajevo, 2016.,  Gravure holokreta, Novi Hram Gallery

- Široki Brijeg, 2016., Holokreti, neeuklidska geometrija, Franjevačka galerija

- Članica Uredništva časopisa Hercegovina

- Pročelnica Studija povijesti umjetnosti od 2014. godine  

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html