Languages

prof. dr. sc. Ivica Šarac

Email: ivica.sarac@ff.sum.ba

Ured: 41

Konzultacije: petkom u 11,30 sati

Biografija

Ustanova zaposlenja

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

 

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

Rođen je 1. rujna 1969. godine u Donjem Velikom Ograđeniku, općina Čitluk. Godine 1993. diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Na Karl-Franzens-Sveučilištu u Grazu (Austria) magistrirao je 1997. iz crkvene povijesti na temu Märtyrer oder Verbrecher? Die im Jahre 1945 im Kloster Siroki Brijeg getöteten Franziskaner. Na istom učilištu u lipnju 2002. obranio je doktorsku tezu, također iz crkvene povijesti, s naslovom Die Katholische Kirche im 'Unabhängigen Staat Kroatien' (1941.-1945.) mit besonderer Berücksichtigung ihres Verhältnisses zu den Serben. Od 2002. godine djeluje kao asistent na Studiju povijesti Pedagoškog fakulteta u Mostaru. Godine 2006. izabran je za docenta na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a za izvanrednog profesora početkom 2013. godine.

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovanja na konferencijama:

- Znanstveni simpozij Franjevci i Hercegovina - u prigodi proslave 800. obljetnice utemeljenja franjevačkog reda (1209.-2009.), Mostar, 6. listopada 2009.

- Međunarodni znanstveni skup Hum i Hercegovina kroz povijest, Mostar, 5. i 6. studenoga 2009.

- Znanstveni simpozij Dr. fra Dominik Mandić, u prigodi 40. obljetnice smrti, Mostar - Široki Brijeg, 24. i 25. listopada 2013.

- Znanstvena konferencija Identiteti - kulture - jezici. Identitetska i kulturna raznolikost BiH i europske perspektive jednoga podijeljenog društva, Mostar, 4. i 5. lipnja 2014.

- Znanstveni skup 1945. - na razmeđi dvaju totalitarizama, Zagreb, 2. prosinca 2015.

- Međunarodna znanstvena konferencija Nepomireno društvo - nepomirena pamćenja (Doprinos prevladavanju nepomirenih pamćenja hrvatskog naroda ad intra/ad extra), Split, 26.-28. svibnja 2016.

Članstva u uredništvima časopisa:

- Glavni urednik godišnjaka Identiteti - kulture - jezici,

- član uredništva Hercegovina - časopis za kulturno i povijesno naslijeđe.

Administrativne funkcije:

- prodekan za znanost 2013.-

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html