Languages

v. asist. Ivan Kraljević

Email: ivan.kraljevic@ff.sum.ba

Ured: 56

Konzultacije: Srijedom od 14 do 15 sati

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Biografija

Rođen 17. siječnja 1991. godine u Mostaru, a stalno nastanjen u Širokom Brijegu. Nakon završenog osnovnoškolskog i gimnazijskog obrazovanja u Širokom Brijegu, u srpnju 2009. godine upisao je preddiplomski studij Politologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru te isti završio u rujnu 2012. godine. Na istom fakultetu u srpnju 2014. godine završio je diplomski studij Međunarodna politika i diplomacija i stekao zvanje magistra politologije. Na završnoj godini studija dobio je Dekanovu nagradu za ostvaren izvrstan uspjeh.

Doktorand je na Interdisciplinarnom doktorskom studiju – smjer Politologija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Od ožujka 2015. godine angažiran je kao vanjski suradnik na studiju Politologije matičnoga fakulteta, a od akademske 2023./2024. godine i na studiju Sigurnosnih i međunarodnih studija i Novinarstva.

Na spomenutim studijima u znanstveno-nastavnom zvanju višeg asistenta sudjeluje u nastavi na kolegijima: Uvod u političku znanost 1 i 2Međunarodni politički odnosi I i IIMeđunarodni politički odnosiTeorije međunarodnih odnosaSuvremena geopolitikaTeorije vanjske politike, Teorije nacije i nacionalizma, Suvremene politološke teorije, Znanost o miru, Politička pismenotst i Interkulturalno razumijevanje.

Od akademske 2022./2023. godine obnaša dužnost tajnika na studiju Politologije.

Znanstvena i stručna djelatnost

Područja znanstvenog zanimanja i bavljenja: međunarodni odnosi, vanjska politika, teorije vanjske politike, vanjska i sigurnosna politika EU, geopolitika i multikulturalizam.

Do sada je sudjelovao na nekoliko znanstveno-stručnih konferencija, obuka i seminara u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori.

Kao veliki zaljubljenik u pisanu riječ, aktivno surađuje s brojnim domaćim medijima. Član je Predsjedništva Ogranka Matice hrvatske u Širokom Brijegu i glavni urednik časopisa Vitko. Članom je i Organizacijskog odbora Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Digitalizacija, arhiviranje, očuvanje i promocija nematerijalne kulturne baštine.

Popis objavljenih radova