Languages

prof. dr. sc. Luciana Boban, izvanredna profesorica

Email: luciana.boban@ff.sum.ba

Ured: 44

Konzultacije: ponedjeljkom od 11:30 do 13:30

Biografija

Ustanova zaposlenja

 

Filozofski fakultet Sveučilište u Mostaru

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

Akademske 2002./2003. godine upisala je Studij latinskoga jezika i rimske književnosti i hrvatskog jezika i književnosti na tadašnjem Pedagoškom fakultetu u Mostaru. U rujnu 2006. diplomirala je na temu Manuskript latinske gramatike fra Marijana Jakovljevića, stekavši zvanje diplomiranoga profesora latinskoga jezika i hrvatskoga jezika. Tijekom studija dva puta bila je dobitnica Rektorove nagrade za najbolje studente, i to akademske  2003./2004. te 2004./2005 godine. U jesen 2006. upisala je poslijediplomski studij iz latinskoga jezika Jezici i kulture u kontaktu, na Filozofskom (nekadašnjem Pedagoškom) fakultetu Sveučilišta u Mostaru, kao trogodišnji studij za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti. 17. lipnja 2009. obranila je kvalifikacijski rad pod nazivom Kategorija imena u Fojničkome rukopisu. 17. prosinca 2010. obranila je doktorski rad pod nazivom Syntaxis linguae Latinae fra Stjepana Marijanovića, na poslijediplomskom studiju iz latinskoga jezika Jezici i kulture u kontaktu, na Filozofskom (nekadašnjem Pedagoškom) fakultetu Sveučilišta u Mostaru, čime je stekla stupanj doktora znanosti na području humanističkih znanosti, znanstvenom polju filologiji te znanstvenoj grani lingvistici (jezikoslovlju).

Na Filozofskom fakultetu na Studiju latinskog jezika i rimske književnosti angažirana od 2006. godine kao znanstveni novak, od 2009. u zvanju asistenta, a od 2012. do danas u zvanju docenta.

U ožujku 2014. godine sudjelovala u međunarodnoj razmjeni profesora, na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu kao gost predavač održala predavanja na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Od ak. 2007./08. god. angažirana je i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru., a u ak. 2016./17. bila je angažiranja na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima:

- Znanstveni skup Lovro Šitović i njegovo doba (Skradin, 8. - 9. svibnja 2008. godine)

- Znanstveni skup Fra Ivan Ančić Dumljanin 1624.-1685. (Tomislavgrad, 13.-15. svibnja 2010.)

- Znanstveni skup Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća (Skradin, 19.-21. svibnja 2011. godine)

- Znanstveni skup Opus fra Petra Bakule (Mostar, 17.-19. svibnja 2012. godine)

- Znanstveni skup Fra Stipan Margitić i Bosna Srebrena (1650. - 1750.), (Sarajevo, 22.-24. svibnja 2014.)

- Znanstveni skup Fra Sebastijan Slade (Zadar, 8.-10- listopada 2015.)

- Četvrta kroatološka konferencija - Dubrovnik u hrvatskoj povijesti, Dubrovnik (16. studenog 2015.- 18. studenog 2015.)

- Međunarodni znanstveni simpozij o fra Petru Bakuli (Posušje - Mostar, 13.-14. listopada 2016.)

Uredništva:

- Zbornik radova u čast Serafinu Hrkaću: Ad laborem indigentia cogebat, 2015., član uredništva.

Administrativne funkcije:

- Od ak. 2013./14. do ak. 2015./16. tajnica Studija latinskog jezika i rimske književnosti.

- Od ak. 2015./16. do danas pročelnica Studija latinskog jezik i rimske književnosti.

- Od ak. 2013./14. do 2017./2018. zamjenica koordinatora za ECTS sustav.

- Od ak. 2014./15. do 2017./2018. voditeljica Ureda za osiguranje kvalitete Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

- Od ak. 2017./18. voditeljica Ureda za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Mostaru.

Ostalo:

- Suradnica na Institutu za latinitet BiH.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html