Languages

izv. prof. Jela Sabljić Vujica

Email: jela.sabljicvujica@ff.sum.ba

Ured: 52

Konzultacije: prema dogovoru

Biografija

Ustanova zaposlenja

 

Filozofski fakultet

Sveučilište u Mostaru

 

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

Diplomirala Hrvatski jezik i književnost i Novinarstvo na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Doktorirala 2012., na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu Teorija i razvoj eseja u kontekstu hrvatske književnosti.

2013. izabrana u zvanje docentice na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru na predmetima Teorija književnosti i Semiotika književnosti.

 

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovanja na znanstvenim konferencijama:

12. MEĐUNARODNI SKUP SLAVISTA (Opatija, 22.-25.6. 2007.), Esejistika Dalibora Cvitana.

IDENTITETI - KULTURE - JEZICI, Identitetska i kulturna raznolikost BiH i perspektive jednoga podijeljenog drušva, (Mostar, 2014.), Nevolje s identitetom.

Umetnički fakultet u Nišu u organizaciji BARTF (Niš, 10. 10. 2014.), Pokušaj da se razumije Ispit savjesti.

Slavistički kongres (Vukovar/Vinkovci, 12. 9. 2014.), Matoševi eseji kao simptom hrvatske moderne.

Međunarodni znanstveni skup Knjiga i društvo, DVADESET SEDMA KNJIGA MEDITERANA (Split, 20.-26. 9. 2015.), Čitanje eseja u kontekstu suvremene hrvatske književnosti.

Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres (Sarajevo, 28‐30. 5. 2015),

Analiza kritičkih i polemičkih stavova prema žurnalizmu u Šimićevu esejističkom radu. (Po)etika antižurnalizma u esejima A. B.Šimića

Zadarski filološki dan 6, (Zadar, 25. 9. 2015).,  Žanrovske i rodne označnice u esejistici Vesne Parun.

IDENTITETI - KULTURE - JEZICI, Jezik, ideologija i sjećanje u suvremenom kontekstu, (Mostar, 2015), Književnost kao ideologija sjećanja-postmoderna kao ideologija zaborava.

IDENTITETI - KULTURE - JEZICI, Egzodus kao aporija postmodernog stanja, Mostar, 2016.

International Conference Reinvestigating Culture in Arts, Humanites&Social Sciences (Beograd, 26-28. 5. 2016.), Subverzija, inverzija, perverzije. Tri esejističke strategije angažiranog subjekta.

Međunarodna znanstvena konferencija, Stoljeće Priča iz davnine Ivana Brlić-Mažuranić, (Zagreb, 12.-15. listopada, 2016.), Rečeno, viđeno, doživljeno - Ergodičko čitanje Priča iz davnine.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html