Languages

doc. dr. sc. Ivona Baković

Email: ivona.bakovic@ff.sum.ba

Ured: 1-3

Konzultacije: po dogovoru

Biografija

Ustanova zaposlenja

 

Filozofski fakultet

Sveučilište u Mostaru

 

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Ljubuškom. Diplomirala je 2005. hrvatski jezik i književnost i engleski jezik i književnost na Pedagoškome fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Od 2005. do 2009. radila je kao profesorica hrvatskoga i engleskoga jezika u Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić u Ljubuškom.

Od 2008. godine radi kao asistentica na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru na kolegijima Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 i 2, Hrvatski jezik – jezične vježbe i Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika, Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnoga jezika i Jezična kultura.

Poslijediplomski studij „Jezici i kulture u kontaktu“ upisala je 2008. godine.

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovanja na konferencijama:

-        Konferencija Mladi znanstvenici – „Znanost kao kultura neslaganja – jedinstvo u različitosti“, Mostar, 8. svibnja 2014.

-        Znanstvena konferencija Identiteti – Kulture – Jezici, Mostar, 4. i 5. lipnja 2014.

-        Međunarodni znanstveni simpozij Fra (don) Franjo Milićević, hrvatski narodni preporoditelj (u povodu 180. obljetnice njegova rođenja), Mostar, 27. studenoga 2015.

Administrativne funkcije:

-        od 2014. tajnica Studija hrvatskoga jezika i književnosti.

 

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html