Languages

doc. dr. sc. Ana Bukvić

Email: abukvic@unizd.hr

Ured: 2-3

Konzultacije: Prije i nakon predavanja

Biografija

Nastavnik

Dr. sc. Ana Bukvić, doc.

Ustanova zaposlenja

Odjel za talijanistiku, Sveučilište u Zadru E-mail abukvic@unizd.hr

Rođena 1983. u Splitu. Godine 2006. diplomirala je na studiju talijanskog i engleskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Zadru. Iste godine upisala je Poslijediplomski doktorski studij književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te izabrana u zvanje asistenta na Odjelu za talijanski jezik i književnost Sveučilišta u Zadru. Doktorsku disertaciju Dramski pisci talijanskoga jezičnoga izričaja u Zadru u 19. stoljeću izradila je pod mentorstvom prof. dr. sc. Živka Nižića i obranila u prosincu 2014. godine. U akad. godini 2007./2008. sudjelovala je na projektu "Valorizzazione e catalogazione dei manoscritti italiani della Znanstvena knjižnica Zadar" Odjela za talijanistiku Sveučilišta u Padovi, Italija. Više puta boravila je kao stipendist na stručnom i znanstvenom usavršavanju u Italiji (Gemona, Padova, Pescara). U okviru programa Erasmus održala je predavanja na Sveučilištu Gabriele D'Annunzio Chieti-Pescara od 11. do 15. travnja 2016. Sudjelovala je u organizaciji skupa Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico 2014. i 2016. godine i Dana talijanistike 2016. Bila je predstavnica asistenata u Stručnom vijeću Odjela u dva mandata (2011.-2014.). Obavljala je dužnost predsjednice Povjerenstva za kvalitetu Odjela za talijanistiku od 2014. do 2017. U rujnu 2016. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Članica je Matice hrvatske. Sudjelovala s izlaganjem na brojnim znanstvenim skupovima i objavila više znanstvenih radova.

Nastavna djelatnost:

Višegodišnje nastavno iskustvo (od 2006.) na Sveučilištu u Zadru: Suradnica i/ili izvoditeljica kolegija na preddiplomskoj i diplomskoj razini: Talijanski kao svjetski jezik, Talijanska kultura i civilizacija, Drama, proza i poezija u scenskom izričaju, Književnost, rod, prijevod, Dramski tekst i njegova ogledala, Suvremena proza u prijevodnom zrcalu na preddiplomskom studiju, Književnost u Dalmaciji talijanskog jezičnog izričaja i Metode interpretacije dubinskih sekcija iz talijanske književnosti.

Popis objavljenih radova može se pronaći na stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije (https://bib.irb.hr/)

Kolegiji koje izvodi:

Dramski tekst i njegova ogledala Metode interpretacije dubinskih sekcija talijanske književnosti