Languages

asistent Ivan Ćubela

Email: ivan.cubela@ff.sum.ba

Ured: 56

Konzultacije: Prema dogovoru

Biografija

Rođen 6. svibnja 1992. god. u Varaždinu (RH), stalno nastanjen u Čapljini gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Godine 2011. upisuje studij Politologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru koji završava 2014. stekavši zvanje prvostupnika politologije. Diplomski studij, smjer Međunarodna politika i diplomacija, završava 2016. godine s izvrsnim uspjehom obranivši diplomski rad „Modeli demokracije u podijeljenim društvima: slučaj Bosne i Hercegovine“ nakon čega stječe zvanje magistra politologije. U akademskoj godini 2014./2015. dobitnik Dekanove nagrade za ostvareni uspjeh. Godine 2017. bira se u znanstveno zvanje asistenta na Studiju politologije, grana komparativne politike

Kolegiji koje izvodi

Modeli demokracije u podijeljenim društvima

Politički sustav Hrvatske

Političke stranke

Izborni sustavi

Komparativna politika

Politički sustav Izraela

Politički sustav BiH