Languages

Obavijesti

25.06.19 - 14:39
Oglas o obrani doktorske disertacije Ivane Krešić i Ivone BakovićIvana KrešićIvona Baković
17.05.19 - 14:04
  OGLAŠAVAMOjavnu raspravu i prezentacijuInterdisciplinarnoga doktorskog studija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaručije se pokretanje planira u akademskoj 2019./2020. godini.Javna rasprava  i prezentacija navedenoga programa...
03.04.19 - 09:56
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTET O G L A Š A V A  Boris Grbešić branit će doktorsku disertacijus naslovom Kultura komunikacije u digitalnom prostoru Obrana će se održati 10. travnja 2019. u 15 sati na Filozofskom...
20.02.19 - 10:40
Otvoren je natječaj za najmanje dvije stipendije kineske vlade za studente Sveučilišta u Mostaru. Jedna stipendija je namijenjena studentima medicine, a druga/e će biti dodijeljena sukladno prioritetima o čemu se više informacija može pronaći u...
12.02.19 - 11:09
Prof. dr. sc. Zoran Tomić održat će ispite iz kolegija na poslijediplomskom doktorskom studiju Jezici i kulture u kontaktu u srijedu, 20. veljače 2019. u 14 sati u učionici br. 39.
15.01.19 - 13:09
Prof. dr. sc. Ivica Musić održat će ispit iz kolegija Metodologija znanstveno-istraživačkoga rada u srijedu, 30. siječnja 2019. u 14.30.

Pages