Languages

Obavijesti

04.07.19 - 12:44
Oglas o obrani doktorske disertacijeMario Pezer
01.07.19 - 13:25
Prof. dr. sc. Zoran Tomić održat će ispite iz kolegija na poslijediplomskom doktorskom studiju Jezici i kulture u kontaktu u utorak, 16. srpnja 2019. u 14 sati u učionici br. 39.
01.07.19 - 13:11
Oglas o obrani doktorske disertacijeDominika Andrijanić
26.06.19 - 13:49
Oglas o obrani doktorske disertacije Mate Penave i Denisa KuzmanovićaMate PenavaDenis Kuzmanović
25.06.19 - 14:39
Oglas o obrani doktorske disertacije Ivane Krešić i Ivone BakovićIvana KrešićIvona Baković
17.05.19 - 14:04
  OGLAŠAVAMOjavnu raspravu i prezentacijuInterdisciplinarnoga doktorskog studija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaručije se pokretanje planira u akademskoj 2019./2020. godini.Javna rasprava  i prezentacija navedenoga programa...

Pages