Languages

Obavijesti

27.08.18 - 09:39
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTET O G L A Š A V A  Ivica Bevanda branit će doktorsku disertacijus naslovom Starozavjetne teme, motivi i citati u romanu Thomasa Manna Josip i njegova braća i u romanu Josepha Rotha Job:...
12.07.18 - 10:52
Ispit iz kolegija Kompleskno mišljenje i pojmovne strukture održat će se u ponedjeljak 16. srpnja 2018. u 10 sati. 
03.07.18 - 15:52
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTET O G L A Š A V A  Mario Knezović branit će doktorsku disertacijus naslovom Analiza i uloga komunikacijskih kanala u evangelizacijskome djelovanju Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini ...
23.06.18 - 17:27
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTET O G L A Š A V A  Milea Ajduk Kurtović branit će doktorsku disertacijus naslovom Lingvistička konstrukcija zla u gotičkoj prozi Obrana će se održati 2. srpnja 2018. u 10 sati na...
23.06.18 - 17:23
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTET O G L A Š A V A Jadranka Šimunović branit će doktorsku disertacijus naslovom Medicinski diskurs u konceptualizaciji ekonomske krize: kontrastivna analiza primjera na engleskom i hrvatskom...
07.06.18 - 14:58
Prof. dr. sc. Tanja Gradečak Erdeljić održat će ispit iz kolegija Pragmatika u ponedjeljak. 2. srpnja 2018.u 10 sati. 

Pages