Languages

Podrijetlo i klasifikacija jezika

Znanstveno-nastavno vijeće Filozofskoga fakulteta na sjednici održanoj 15. listopada 2019. donijelo je Odluku o imenovanju prof. dr. sc. Tanje Gradečak nositeljicom kolegija Podrijetlo i klasifikacija jezika na poslijediplomskom doktorskom studiju Jezici i kulture u kontaktu.

Studijske grupe