Languages

Zajednički kolegiji na Filozofskom fakultetu su oni kolegiji koje slušaju studenti više različitih studijskih programa. Oni mogu biti obvezni i izborni.
Obvezne zajedničke kolegije imaju samo studijski programi nastavničkog smjera, a odnose se na kolegije iz stranog jezika (Engleski jezik 1 i 2, Njemački jezik 1 i 2, Latinski jezik) te na one kolegije koji nose nastavničke kompetencije (Hrvatski jezik (1 i 2) i Filozofija odgoja i obrazovanja na preddiplomskom studiju te Psihologija odgoja i obrazovanja, Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju, Didaktika, Suvremena kultura, obrazovanje i etika i dodatni izborni kolegij s nastavničkim kompetencijama na diplomskom studiju.
Izborne zajedničke kolegije (C kolegije) imaju studenti svih studijskih programa u onim semestrima u kojima studijski program nastavnim planom predviđa C kolegij. Izborni C kolegiji su izborni kolegiji na razini Fakulteta, tako da studenti imaju priliku izabrati kolegij s nematičnih studija. Osnovna svrha C kolegija je proširivanje znanja i kompetencija te interdisciplinarnost. Izborni C kolegiji su za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija te za sve studijske programe vezani za točno određeni semestar, zbog čega je i popis C kolegija naveden prema semestrima.
Način izbora izbornih C kolegija:
1. Provjeriti u nastavnom planu svog studijskog programa postoji li mogućnost izbora C izbornog kolegija;
2. Ukoliko postoji mogućnost izbora C kolegija, popis C kolegija za tekući semestar provjeriti u rubrici Zajednički kolegiji - Popis zajedničkih kolegija;
3. Pri izboru paziti na semestar i na specifičnosti pojedinih studijskih programa i kombinacija;
4. Nakon odabira kolegija upisati se u dokument s prijavama na mrežnoj stranici;
5. Odabir C kolegija potvrditi u ISS sustavu.

Sve obavijesti vezane za zajedničke kolegije studenti prate u rubrici Zajednički kolegiji na mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči za Zajedničke kolegije (pored amfiteatra A. B. Šimić).

Za upite vezane za zajedničke obvezne i izborne kolegije studenti se mogu javiti u Službu za nastavu, ured broj 37 ili na e-mail: marijana.glavina@ff.sum.ba

Marijana Glavina, voditeljica Službe za nastavu