Languages

Imenik

Slika Titula Ime i prezime Email Broj ureda Studijska grupa Konzultacije
Prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović nmikelic@ffzg.hr 62 Informacijske znanosti Konzultacije će se održati po dolasku gostujućeg profesora ili putem email-a.
izv. prof. dr. sc. Pavle Valerjev pavle.valerjev@gmail.com 60 Psihologija po dolasku
prof. dr. sc. Perina Meić perina.meic@ff.sum.ba 318 Hrvatski jezik i književnost utorak, 14 h
Dr. sc. Peter Smeriga peter.smeriga@gmail.com - Politologija Po dolasku
prof. dr. sc. Rafaela Božić rbozic@unizd.hr 2-7 Ruski jezik i književnost Prilikom dolaska.
lektorica Ružica Tolić ruzica.tolic@ff.sum.ba 2-3 Hrvatski jezik i književnost petak, 13 - 14 h
red. prof. dr. Ružica Zeljko-Zubac ruzica.zeljkozubac@ff.sum.ba 50 Njemački jezik i književnost ponedjeljak 11:00 utorak 12:00
doc. dr. sc. Sandra Hadžihalilović shazdiha@hnizd.hr 2-7 Ruski jezik i književnost Prilikom dolaska.
Prof. dr. sc. Sanja Seljan sanja.seljan@ffzg.hr 62 Informacijske znanosti Konzultacije će se održati po dolasku gostujućeg profesora ili putem email-a.
doc. dr. sc. Sanja Vlaisavljević Sanja.Vlaisavljevic@mcp.gov.ba 57 Politologija Prema dogovoru

Pages