Languages

Imenik

Slika Titula Ime i prezime Email Broj ureda Studijska grupa Konzultacije
lektorica Sonja Jurić sonja.juric@ff.sum.ba 215 Hrvatski jezik i književnost Po dogovoru.
Prof. dr. sc. Sonja Špiranec sspiran@ffzg.hr 62 Informacijske znanosti Konzultacije će se održati po dolasku gostujućeg profesora ili putem email-a.
doc.dr.sc. Tanja Gulan tanja.gulan@gmail.com 60 Psihologija Po dolasku
v. asist. Tanja Penava tanja.penava@ff.sum.ba 58 Socijalni rad Ponedjeljak u 11h i utorak u 12h
izv. prof. dr. sc. Tatjana Mićević Đurić tatjana.micevicduric@ff.sum.ba 43 Povijest umjetnosti Prema dogovoru.
doc. dr. Tihana Novak tihnovak@gmail.com 58 Socijalni rad Putem e-mail adrese i po dolasku.
Doc. dr. sc. Tihomir Žiljak tziljak@gmail.com - Politologija Po dolasku
doc. dr. sc. Tina Laco tina.laco@ff.sum.ba 52 Hrvatski jezik i književnost utorak, 10 - 11 h petak, 12 - 13 h
doc. dr. sc. Tino Tomas tino.tomas@ff.sum.ba 40 Arheologija Utorkom u 10 sati.
asist. Tomislav Sušac tomisavsusac@gmail.com 33 Logopedija Poslije predavanja

Pages