Languages

Mobilnost studenata - ANKETA

Za potrebe Reakreditacije SVEMO od strane AZVO i  STINT projekta o međunarodnoj suradnji i priznavanju međunarodnih diploma na SVEMO, molimo studente završnih godina studija ( III. godina preddiplomskog studija i II. diplomskog studija) da popune online  anketu o stanju međunarodne suradnje na našoj Instituciji. Prikupljeni podaci će biti korišteni u svrhu unapređenja međunarodne aktivnosti Sveučilišta i poduzimanje neophodnih koraka za njeno poboljšanje. 

LINK ANKETE:

http://rc2.etf.unssa.rs.ba/ls/index.php/689279/lang-hr