Languages

Stipendije i studiranje u inozemstvu

Otvoren je natječaj za prijavu na radionicu "Doing Business in the Creative and Cultural Field – How to develop your business idea", u organizaciji Forum AIC – UniAdrion, a koja se odnosi na studente koji odnosno bi uskoro...
Otvoren je natječaj za najmanje dvije stipendije kineske vlade za studente Sveučilišta u Mostaru.  Natječaj se odnosi na sva tri studijska ciklusa i kao i na seniore do 50 godina starosti. Zainteresiranima se preporučuje izravno kontaktirati...
Postoje mogućnosti stipendiranja mladih istraživača kroz program Coimbra Group čiji je član Sveučilište u Grazu i u okviru kojeg se nudi mogućnost ostvarivanja kratke posjete na njihovom Sveučilištu. Glavni cilj programa je omogućiti mladim...
Sveučilište u Mostaru u suradnji s University of South-Eastern Norway i Univerzitetom "Džemal Bijedić" u Mostaru, organizira Međunarodnu ljetnu školu koja će se ove godine održati u Mostaru na Univerzitetu Džemal Bijedić u razdoblju od 3....
Otvoren je poziv za prijavu studenata za Humanity in Action BiH za jednomjesečni ljetni program o ljudskim pravima u Amsterdamu, Kopenhagenu ili Sarajevu (7. lipnja – 3. srpnja 2019.) i John Lewis Fellowship...
Ljetna škola Sveučilišta u Beču pod nazivom „univie: summer school for International and European Studies 2019“ je namijenjena akademicima i studentima iz cijelog svijeta. Ljetna škola se održava u austrijskom Stroblu kod Salzburga od 13...

Pages