Languages

Obavijesti

Na web aplikaciji za studente (http://is.sum.ba/prijava_ispita.html) omogućeno je resetiranje lozinke studentima koji su zaboravili lozinku za pristup sustavu.Lozinka se resetira klikom na Zaboravljena lozinka, nakon čega se otvara nova stranica na...
Studenti korisnici ISS-a mobilnu aplikaciju za ISS mogu preuzeti na Google Store-u.Naziv aplikacije je ISS StudApp. Link za skidanje aplikacije je sljedeći: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework....
Ispitne rokove u ISS-u objavljuju odjeli, u tablici se nalaze kontakt podaci nastavnog osoblja zaduženih za objavljivanje ispitnih rokova. Upite vezane za ispitne rokove u ISS-u šaljete na email adrese koje se nalaze u tablici. ODJELIME I...
Nakon preuzimanja korisničkog imena i lozinke potrebno je nakon logiranja u ISS promijeniti početnu lozinku klikom na Korisnički podaci i unijeti aktivnu email adresu klikom na Kontakt mail adresa. Nakon logiranja u ISS (link:http://is.sum.ba/...