Languages

British Council - obuke

Britansko vijeće sa zadovoljstvom objavljuje poziv za prijavu  istraživača  u ranoj fazi razvoja karijere za dva online programa obuke:

 

Cilj programa jeste poboljšati sposobnosti  istraživača u ranoj fazi razvoja karijere za učinkovito komuniciranje znanosti i interakciju sa širom javnošću.  Namijenjen je istraživačima u ranoj fazi razvoja karijere (svi koji su stekli titulu doktora znanosti  unutar zadnjih osam godina) iz svih područja. Program će biti realiziran u suradnji  s „University of West England (Bristol)“  i organizacijom  ThinkWrite.  Za više informacija o programu pogledajte dokumente u privitku.

 

Cilj programa jeste poboljšati mogućnosti istraživača u ranoj fazi razvoja karijere  da prenesu  znanstvene dokaze u politiku i  učinkovitije se povežu  s kreatorima politike i  ostalim političkim  sudionicima. Program obuke namijenjen je istraživačima u ranoj fazi razvoja karijere (svi koji su stekli titulu doktora znanosti  unutar  zadnjih osam godina) koji istražuju sljedeća područja: zdravstvo, socijalna skrb, obrazovanje, okoliš, poljoprivreda, energetika, upravljanje rizikom od katastrofe, ekonomija itd. Program će biti realiziran u suradnji s „Dods Parliamentary Communications“.   Za više informacija o programu pogledajte dokumente u privitku.

 

Rok za podnošenje prijava je utorak, 1. prosinca, do 23 sata (CET).