Languages

DeL - sustav za e-učenje Filozofskog fakulteta

U akademskoj 2016./2017. na Filozofskom fakultetu pokrenut je sustav za e-učenje.

Sustav za e-učenje pokrenut je u sklopu kolegija Elektronička obrazovna okruženja koji se izvodi na II. godini diplomskog Studija informacijskih znanosti.

Na inicijativu studenata Studija informacijskih znanosti sustav za e-učenje je dobio naziv DeL.
Naziv DeL je skraćenica od Distance environmment Learning.

DeL se temelji na sustavu otvorenog koda Moodle koji je dodatno razrađen i prilagođen potrebama korisnika.

DeL sustav za e-učenje dostupan je na http://del.ff.sum.ba.